Home‎ > ‎

O nás

Akademie Rehabilitační Návaznosti 

je otevřeným projektem pro široké kolegium, uvědomující si důležitost mezioborové spolupráce v oblasti rehabilitace

Cílem Akademie je lepší informovanost pacientů i klientů o možnostech a přínosech mezioborových spojení sil. Aktivním pacientům a členům Akademie nabízíme i informace o limitech a překážkách, na které mezi kroky léčby a rehabilitace pravidelně narážíme. Děláme to jen z pozitivních důvodů abychom věděli, čemu se vyhnout a co překonávat, aby nedocházelo ke zbytečnému zastavování před cílem nebo plýtvání dosavadního úsilí.

Spojení ideí Akademie s praxí pomáhají šikovné ruce a rozumné hlavy Fyzioterapeutů*cz.
Proč?


Fyzioterapeuti*cz

se často nacházejí mezi různými obory a fázemi cesty za zdravím. Jako obor doslova pohybují na pomezí léčení a návratu fyzických schopností, tedy mezi dvěma světy specializované medicíny a reálného pohybu. V šikovných rukách, řízených rozumem a přirozenou kolegialitou je šance, že léčené tělo dojde jistěji k návratu ztracených schopností a tedy i důkazům úspěšné léčby.

Mezioborová kvalita?
Poznáte ji snadno. Buď se Váš specialista zajímá o to co jste dosud podstoupil, o co jste usiloval, nebo ne. Ti nejlepší pak projevují opravdovou starost o to jak budete pokračovat, rozvíjet či upevňovat dosavadní úspěchy. 

Naše práce přináší příjemné i náročné okamžiky. Na pozadí je boj, který nemusíte poznat a přesto si odnést ty nejcennější zkušenosti a doporučení, která jsme pro Vás vybojovali. Zajímavou šanci si ulovit poradce máte v naší Aréně. Stačí se aktivně zapojit, přispět svými zkušenostmi z pohledu pacienta a získat konzultace v Aréně až s 50%slevou.
Mgr. Tomáš Pelc
odborný garant ARÉNY Fyzioterapeutů*cz
iniciátor Akademie


Jsem rád za všechny dobré i horší zkušenosti, které jsem získal v několika velkých i menších rehabilitačních zařízeních. Přesvědčily mě o významu odhodlání překonávat překážky našeho těla i zdí našich ordinací.

Specializace
Edukativní fyzioterapie 
Multidisciplinární rehabilitace

Pracovní zkušenosti
2013-14 FT poradce Institutu sportovního lékařství
2012-13 RK Malvazinky - hlavní fyzioterapeut
2011-14 odborný garant RHB Poliklinika I.P.Pavlova 
2010-14 RHB oddělení I.Všeobecné polikliniky Kladno
od 2009 zakladatel svépomocné iniciativy Fyzioterapeuti.cz
2004-2010 klinika rehabilitace FN Motol 
(ambulantní a lůžková rehabilitace, spinální jednotka)

Odborná vybavenost
Techniky na neurofyziologickém podkladě, Vojtova reflexní lokomoce u dospělých, Neuroplasticita, Vývojová kineziologie a hluboký stabilizačnísystém páteře, Škola ZadComments