Prostor pro naše nejcennější zkušenosti

ARÉNA F*cz je novým redakčním zázemím Fyzioterapetů*cz. Zároveň je místem pro setkání širokého rehabilitačního kolegia a pacientů. Na neutrální půdě mezi zdravotnictvím a světem prospěšného svobodného pohybu lze vybojovat víc díky návaznosti a spojování sil.

Proto otevřeně nabízíme kolegiu a partnerským zařízením nabízíme k detašovanému využití naše ordinace a konzultační prostory v blízkosti Karlova náměstí v Praze. Prostory jsou vhodné zejména pro specializace s rehabilitační návazností (Neurologie, Ortopedie, Pediatrie, Revmatologiie, Tělovýchovné lékařství, Podiatrie, Protetika, Ergonomie, Rekondice, Sport, Lázeňství, atd...)
Mají výbornou spádovost VFN a FN-Motol.

Kontaktujte naší kancelář na 
222 261 781(tel/fax)   nebo 773 567 547


 


Comments